• Anexa de la HCL nr.16 din 26.08.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Balabanesti
  • HCL nr. 43 din 21.07.2017 care modifica Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Balabanesti
  • HCL nr.3 din 23 iunie 2016 privind declararaea ca legal constituit a Consiliului local al comunei BALABANESTI, judetul Galati,